OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR

Účelem těchto stránek je informovat Vás, jakým způsobem společnosti ze skupiny NERO TRADE shromažďují, zpracovávají, používají a předávají Vaše osobní údaje (společně dále „zpracování osobních údajů“) a rovněž Vás informovat o vašich právech, která jsou se zpracováním osobních údajů spojena.

Do skupiny NERO TRADE patří následující společnosti:

  • NERO TRADE a.s.
    IČ : 65140711, se sídlem Vodňanská 1419, 198 00 Praha 9 Kyje, spisová značka : B 19611 vedená u Městského soudu v Praze
  • NERO VLT a.s.
    IČ : 27828751, se sídlem Nádražní 613/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, spisová značka : B 3903 vedená u Krajského soudu v Ostravě
  • Nero Trading s.r.o.
    IČ : 25395106, se sídlem Vodňanská 1419, 198 00 Praha 9 Kyje, spisová značka : C 221262 vedená u Městského soudu v Praze
  • dále souhrnně označované také jako „skupina NERO TRADE“.

Osobními údaji se rozumí informace týkající se určité osoby, kterou lze na základě této informace, případně ve spojení s dalšími informacemi, identifikovat.

Chceme, abyste věděli, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi dále nakládáme a na jaké účely je využíváme. Najdete zde také informace o zdrojích, z nichž tyto údaje získáváme, a rovněž se dozvíte, komu tato data můžeme poskytnout.

Vaše osobní údaje zpracováváme vždy transparentně, korektně, v souladu se zákonem a v rozsahu nezbytném pro příslušný účel. Vaše osobní údaje bezpečně uchováváme po nezbytně nutnou dobu, podle lhůt, které nám ukládají právní předpisy a regulace, či po dobu, na kterou jste nám poskytnuli souhlas.

Doporučujeme vám seznámit se s informacemi obsaženými v dokumentech, který najdete níže, a které obsahují informace o zpracování osobních údajů rozčleněné v závislosti na tom v jakém vztahu ke skupině NERO TRADE se nacházíte, tedy podle toho, zda jste obchodním partnerem, zákazníkem či návštěvníkem herních prostor, zaměstnancem, uchazečem o zaměstnání či pouze návštěvníkem těchto internetových stránek.“