Obchodní podmínky

Objednávky

K objednání zboží prosím použijte pouze jeden z následujících způsobů

  • písemně zasláním poštou na adresu našeho sídla firmy
  • písemně zasláním faxem na čísle 571 647 290 ( 6:00 – 14:30 hod )
  • telefonicky na tel.: 571 647 290 nebo 602 347 290
  • prostřednictvím kontaktního formuláře na našich webových stránkách
  • zasláním E-mailové objednávky na adresu: obchod@nerotrade.cz

Každá objednávka by měla obsahovat

Název odběratele, adresu, telefon, IČO nebo rodné číslo, bankovní spojení, zda jste plátci DPH, popř. DIČ, datum vystavení objednávky, jméno a podpis oprávněného zástupce firmy, razítko organizace, dostatečnou specifikaci zboží, způsob převzetí zboží. Jako hlavní identifikační údaj zákazníka slouží IČO nebo rodné číslo, prosím uvádějte jej vždy. Nezapomeňte objednávku podepsat.

Specifikace zboží

Při vyplňování objednávky je nutné uvést druh zboží (typové označení, popř. barvu) a počet kusů. Pokud chcete na námi vyráběném výrobku něco pozměnit, doporučujeme se nejprve s námi kontaktovat. Rádi Vám poskytneme cenovou nabídku.

Expedice

Objednané zboží zasíláme na dobírku přepravní službou nebo dopravujeme vlastní přepravou. Odběratel hradí náklady spojené s dopravou zboží, nese všechna rizika spojená s dopravou zboží přepravní službou a v případě zcizení, poškození či ztrát je povinen nárokovat vzniklou škodu na dopravní firmě do 3 dnů. V těchto případech je nutné při převzetí zásilky sepsat tzv. škodní zápis, na základě tohoto zápisu pak vymáháte vzniklou škodu. Veškeré balíky dopravované přepravní službou jsou pojištěny.

Přepravní firma doručuje zásilku na udanou adresu. Proto je nutné, aby adresa udávaná na objednávce byla přesná. V případě nejasností v adrese se snaží přepravce domluvit s klientem pomocí telefonu. V případě, že telefonní číslo není k dispozici a adresa je nepřesná nebo neúplná, vrací přepravce nedoručitelnou zásilku zpět odesílateli. Uvádějte prosím Vaše telefonní číslo, aby Vám přepravní služba mohla zásilku avizovat. Doručuje se pouze v pracovní dny. Datum odeslání požadovaného zboží je možné ověřit na uvedených tel. č. Jednotlivá republiková zastoupení mají své vlastní expediční podmínky, konkrétní expediční požadavky proto prosíme vyřizujte s těmito zastoupeními.

Ceny, slevy

Veškeré zboží fakturujeme podle aktuálního ceníku, přičemž si vyhrazujeme právo jejich úprav. Aktuální ceny naleznete na našich internetových stránkách, nebo Vám je sdělí naše obchodní oddělení. Poštovné a balné účtujeme úměrně dle velikosti zásilky. Nakupujete-li výrazně vyšší množství zboží, pak vám rádi poskytneme množstevní slevy. Informace poskytuje naše obchodní oddělení.

Reklamace, záruka, záruční a pozáruční servis

Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.Na zboží poskytujeme záruku v délce 6 nebo 24 měsíců. Na zboží repasované či použité prodávané se slevou se záruka neposkytuje. Záruka se nevztahuje na vady, pro které byla sjednána snížená cena. Podle občanského zákoníku, zákona č.40/1964 ve znění pozdějších novel, dle §63 platí, že záruční doba je automaticky prodloužena o dobu setrvání zboží v opravě. Reklamace musí být z naší strany vyřízena nejpozději do 30 dnů a to formou opravy. Po této lhůtě přistupujeme k výměně zboží nebo k vrácení peněz.

Reklamace nemůže být uplatněna u vad způsobených vnějšími vlivy, jako např. poruchami v elektrické síti nebo instalaci, poškození způsobené živelnými pohromami, nevhodnými provozními podmínkami nebo nevhodnou obsluhou, poškození při dopravě, skladování a manipulaci, nebo je-li výrobek instalován, zapojen nebo používán v rozporu obsahem návodu k obsluze a instalaci. Nárok na záruku zaniká rovněž v případě neoprávněného zásahu do výrobku majitelem nebo jinou osobou a také v případě mechanického poškození.

V případě, že zákazník nakupuje neosobním kontaktem, tedy prostředky komunikace na dálku (telefon, internet, mail, fax, katalog atp.), jak stanoví §53 zákona č.40/1996 ve znění pozdějších novel, může zákazník vrátit zboží do 14 dnů od jeho převzetí. Následně vystavujeme dobropis, za jehož hodnotu si zákazník vybírá jiné položky. Toto se ale nevztahuje na zakázkovou výrobu či práce.

S reklamací výrobku se obracejte přímo na místo prodeje s dokladem o jejich nabytí. Záruční opravy jsou prováděny v odborných dílnách k tomu určených. Naše firma nabízí možnost odborného servisu a to jak záručního, tak i pozáručního.

Délka záruky pro Právnické osoby a Fyzické osoby podnikatele
Jukeboxy 6 měsíců
Silové automaty 6 měsíců
Šipkové automaty 6 měsíců
Stolní fotbaly 6 měsíců
Vzdušné hokeje 6 měsíců
Silverbally 6 měsíců
Měničky 6 měsíců
Barové židle 6 měsíců
Náhradní díly 6 měsíců
Použité zařízení a zboží bez záruky
Délka záruky pro Fyzické osoby nepodnikatele
Jukeboxy 24 měsíců
Silové automaty 24 měsíců
Šipkové automaty 24 měsíců
Stolní fotbaly 24 měsíců
Vzdušné hokeje 24 měsíců
Silverbally 24 měsíců
Měničky 24 měsíců
Barové židle 24 měsíců
Náhradní díly 24 měsíců
Použité zařízení a zboží bez záruky

Výše uvedené záruční podmínky a délky záruky jsou v souladu s Obchodním a Občanským zákoníkem.