Zastřešení jukeboxů

Nabízíme zajištění náležitostí souvisejících s přihlášením jukeboxu a s úhradou poplatků dle příslušných předpisů v oblasti autorských práv ve vztahu k organizacím OSA a INTERGRAM – tzv. zastřešení.

Díky množství jukeboxů, které naše firma provozuje, máme vyjednány s OSA a INTERGRAM výhodné podmínky a nižší ceny za poplatky náležící OSA a INTERGRAM za autorská práva. Proto tyto služby můžeme zákazníkům nabídnout za výhodné ceny. V případě, že zákazník podepíše s naší firmou příslušnou Smlouvu o spolupráci, účtujeme mu poplatek, který je fakturován zákazníkovi vždy 1x měsíčně.

Zastřešení nabízíme i na jukeboxy, které nejsou koupeny u naší firmy.