Aktualizace hudebních nahrávek

Našim zákazníkům nabízíme pravidelné aktualizace hudebních nahrávek MP3. Měsíčně pořizujeme a nabízíme cca 10 – 15 nových hudebních alb. Aktualizujeme i video a karaoke nahrávky.

Zákazníkovi poté zasíláme tyto aktualizace formou HDD, DVD nebo dálkovým připojením – pomocí nero con@ct.

Za služby spojené s aktualizací hudebních nahrávek účtujeme ceny dle ceníku.